# رندان

اولین شعر سپیدِ شاعر گرانقدر، سرکار خانم لیلا کردبچه!

انکار نمی‌کنمقلبی که می‌تپد تهِ فنجانمچشمی که می‌ریزد آرام‌آرامعاشقانه‌ترین آوازهای مشرق‌زمین را...در استکانمانکار نمی‌کنمپروانه‌ای را که نشستبر بی‌قراریِ گل‌های پیراهنمرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید